Logo Škola sebaobrany MS-1
Reálna, racionálna a účinná sebaobrana pre prax
Základná škola
Školská 526/53
972 51 Handlová
 

NÁBOR NOVÝCH ZÁUJEMCOV ODDIELU SEBAOBRANY MS-1

Priamy úder

Nábor mužov do oddielu Brany sa koná v stanovených termínoch.

Miesto náboru:

Základná škola, Školská 526/53, Handlová.
GPS: 48.722021N,18.761494E  (do školy sa prichádza z Cintorínskej ulice)

Termín náboru: Upresníme v krátkej dobe.

So sebou:  cvičebný úbor, čistú halovú obuv na cvičenie so svetlou podrážkou..

Kontakt:  defo@skola-sebaobrany.sk

Zameranie výcviku v prípravnom oddiele

Výcvik začiatočníkov v prípravnom oddiele je zameraný na rozvoj telesnej zdatnosti, sily, vytrvalosti, pružnosti, odolnosti a na počiatočné zvládnutie vybraných základných technických akcií sebaobrany a sebaochrany. Účelom prípravného oddielu je príprava cvičencov k náročnejším formám výcviku. Riadne, systematické praktické štúdium sebaobrany MS-1 je značne náročné a predpokladá ako fyzickú zdatnosť, tak vysokú, bezpodmienečnú kázeň a morálne kvality. Prechod prípravným oddielom je podmienkou vstupu do hlavného oddielu sebaobrany MS-1.

Vlastné cvičenie je pri každom tréningu sprevádzané krátkym výkladom, ktorý je obvykle spojený s názornými ukážkami. Už v rámci prípravného kurzu je v prvom výcvikovom období stručne načrtnuté, ako pristupujeme k najdôležitejším praktickým otázkam sebaobrany alebo sebaochrany. Začiatočníci sú behom prvých cca pätnástich týždňov výcviku stručne uvedení do problematiky produkcie a riešenia sebaobranných alebo sebaochranných situácií, takže majú možnosť získať základný celkový prehľad o hlavných technických a taktických aspektoch sebaobrany MS-1. Postupne sa preberajú nasledujúce témy:

Pokiaľ niekto prejde prípravným kurzom Brany a dobre prakticky zvládne prebranú látku, jeho schopnosť účinného racionálneho jednania v bojových alebo potenciálne bojových situáciách prudko vzrastie. Z úplného laika sa totiž stane človek, ktorý po prvé získal aspoň elementárne znalosti o tom, čo je účelné v bojových situáciách robiť a ako sa vyhnúť situáciám nebezpečným či neriešiteľným, a po druhé sa naučil praktickým zručnostiam, ktoré mu často umožnia úspešne vyriešiť aspoň nenáročné bojové situácie. Napriek tomu prípravný kurz Brany nemôže svojim žiakom ponúknuť nič viac než len základy sebaobrany a sebaochrany. Absolvent prípravného kurzu by preto nemal svoje schopnosti príliš preceňovať. Sebaobrana MS-1 nepodáva žiadne riešenia ľahké, instantné alebo lacné. Také recepty, v iných školách „sebaobrany“ často ponúkané, sú totiž ilúzie. Lacno je možné získať len lacné. Dôsledkom lacných ilúzií ale ľahko môže byť prehra obrancu a musí sa povedať, že prehra v sebaobrannej situácii často pre obrancu znamená stratu jeho zdravia, alebo i života.