Logo Škola sebaobrany MS-1
Reálna, racionálna a účinná sebaobrana pre prax
Základná škola
Školská 526/53
972 51 Handlová
 

VÝCVIK V ODDIELE SEBAOBRANY MS-1

Kop zdola

Výcvikové metódy sebaobrany MS-1

Pre účely výcviku bol v rámci systému sebaobrany MS-1 vytvorený dokonalý systém racionálnych výcvikových metód. Hneď od začiatku výcviku pri cvičení techniky dôsledne rozlišujeme bojové akcie vhodné pre riešenie situácií sebaobranných alebo sebaochranných.

Náplň stupňov Brany

Majster sebaobrany MS-1 musí ovládať všetko podstatné, čo k multisignálnej sebaobrane patrí, a to ako v oblasti technickej a taktickej, tak v oblasti psychickej prípravy (táto časť výcviku je najobťažnejšia). Zo skúsenosti sa ukazuje, že dosiahnutie majstrovského stupňa trvá adeptom veľa rokov.

Vo výcvikovom systéme Brany bola látka, ktorú je potrebné zvládnuť, z pedagogických dôvodov rozdelená do štyroch stupňov (alebo postupných cieľov) žiackych a troch stupňov ašpirantských. Začína sa u toho najmenej náročného, tj. u technických bojových akcií. Cvičia sa najprv tieňované, a potom tvrdé údery časťou tela, neskôr i s použitím zbraní. Potom sa vykonávanie bojových akcií spojuje s premiestňovaním v teréne. Napokon sa prechádza k štúdiu taktiky boja jedincov i skupín. Súbežne sa cvičia tiež bojové akcie, ktoré používame v sebaochrane, t.j. povalenia, páky a prídrže. Cesta k majstrovskému stupňu sa nakoniec završuje tým, že sa adept sebaobrany MS-1 pripravuje psychicky na tie najnáročnejšie životné situácie (teda vrátane situácií sebaobranných), a učí sa, ako nebezpečným situáciám predchádzať a ako byť na ich riešenie dobre pripravený.

Vedenie oddielu Brany

V oddiele sebaobrany MS-1 sa kladie veľký dôraz na bezpečnosť pri výcviku. Dokonalá kázeň cvičencov je považovaná za samozrejmosť. Ľudia, ktorí to nie sú ochotní alebo schopní rešpektovať, sú z výcviku okamžité vylúčení. Vďaka tomu sú vážnejšie zranenia pri výcviku prakticky vylúčené a počet ľahkých zranení, ktoré sa nešťastnou náhodou občas prihodia, je veľmi malý.

Oddiel je vedený vysokokvalifikovaným trénerom sebaobrany MS-1, ktorý sa systematickým vedením výcviku zaoberá viac ako 15 rokov. S vedením výcviku pomáhajú tiež pomocní tréneri, ktorí sa sebaobrane aktívne venujú najmenej 10 rokov.

Prečo nie sú do oddielu Brany prijímané ženy?

Je potrebné vedieť, že Brana je extrémne tvrdá škola sebaobrany, a preto, ako cesta k sebaobrane, je pre ženy nemožná. Pre účinné a spoľahlivé riešenie sebaobranných situácií žena nemá postačujúcu odolnosť telesnú, a už vôbec nie psychickú, a z jej prirodzenosti plynie, že ju ani nemôže získať.

Ženy urobia najlepšie, ak sa budú, pokiaľ možno dôsledne, vyhýbať prostrediam a situáciám, kde by mohli byť napadnuté. Nič spoľahlivejšieho sa im odporučiť nedá. špeciálny kurz pre ženy by musel podať pravdivý obraz o možnostiach, ktoré ženy k obrane v tých či oných situáciách majú, a predovšetkým ich zoznámiť s tým, ako sa majú nebezpečným situáciám vyhnúť. Taký kurz však v súčasnej dobe neexistuje.